16 Jun
16Jun

היום קיימת מודעות גדולה בחברה לחשיבות של עריכת צוואה. אמנם חוק הירושה מטפל במקרים בהם אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, אך החוק קובע את חלוקת העיזבון בצורה אחת, וכל מי שרוצה מסיבה כל שהיא לחלק את עזבונו בצורה אחרת, מוכרח לדאוג לערוך צוואה תקנית ומסודרת בעודו בחיים.                                               ישנם כמה סוגי צוואות עפ''י חוק. בצוואה הדדית נקבע כי הילדים יזכו בחלוקת העיזבון רק לאחר פטירתו של בן הזוג השני. צוואה הדדית מביאה לידי ביטוי את הדאגה המשותפת של בני הזוג זה לזה. הצוואה מהווה ערובה שבן הזוג יכול להחזיק בנכסים כל עוד הוא בחיים.                                                                                                         עפ''י חוק הירושה כאשר אדם לא השאיר אחריו צוואה הרכוש ילך מחצית אל אשתו וילדיו, כאשר האישה מקבלת חצי מסך הירושה והילדים מתחלקים בחצי השני. צוואה הדדית נערכת באופן משותף ע''י שני בני הזוג ובה נוסח אחיד שקובע כי לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג, השני מקבל בירושה את כל כספו ונכסיו, ולאחר פטירת בן הזוג השני יזכו הילדים בחלוקת העיזבון.                                                                                                                 

לצוואות הדדיות יש יתרונות הן מביאה לידי ביטוי את הדאגה המשותפת של בני הזוג זה לזה, בעיקר לבני זוג המעוניינים להבטיח כי הרכוש יגיע לפי הרצון המשותף ההדדי שלהם, כל צד מסתמך על עיקרון ההדדיות בכך שהוראות הצוואה יחייבו את בן הזוג השני והצוואה לא תשתנה גם לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג.                   לסיכום: גם המשפחה הכי מאוחדת, יכולה למצוא את עצמה מתפרקת בגלל מריבות על חלוקת הירושה ולכן חשוב להכין צוואה מסודרת כדי למנוע סכסוכים מיותרים. לכן חשוב לפנות לעו''ד לענייני ירושה, המתמחה בתחום ויכול להעניק הכוונה וייעוץ מקצועי .

עו''ד מרים צלקישוילי, נייד- 0528328515. 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.