היום קיימת מודעות גדולה בחברה לחשיבות של עריכת צוואה. אמנם חוק הירושה מטפל במקרים בהם אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, אך החוק קובע את חלוקת העיזבון בצורה אחת, וכל מי שרוצה מסיבה כל שהיא לחלק את עזבונו בצורה אחרת, מוכרח לדאוג לערוך צוואה תקנית ומסודרת בעודו בחיים.

קרא עוד